Bańki 

Zabieg stawiania baniek polega na przyłożeniu do skóry bańki, w której wytworzone zostało podciśnienie, aby zassać do jej wnętrza skórę i znajdującą się w jej tkankach krew. Istnieje kilka teorii dotyczących źródeł leczniczego działania baniek. Najpopularniejsza mówi o tym, że zassana do bańki krew znajdująca się w tkankach zostaje częściowo zatrzymana w tym obszarze. Uwięzione krwinki obumierają  przez co organizm uznaje je za niepożądane ciała obce , a w reakcji na ich obecność zaczyna namnażać leukocyty (białe krwinki). W ten sposób układ odpornościowy zostaje wzmocniony , a organizm może wykorzystać dodatkowe leukocyty do walki z rzeczywistą infekcją. Działanie baniek sprawia, że w miejscu ich postawienia pojawiają się siniaki lub krwiaki, wyglądające niczym obtłuczenia ,a będące efektem gromadzenia się obumarłych krwinek w tkankach podskórnych. Nie należy zatem obawiać się, że siniaki są efektem nieumiejętnego postawienia baniek – są one naturalnym rezultatem terapii.  Tradycja podaje że im kolor siniaków jest ciemniejszy tym infekcja atakująca organizm jest silniejsza.

Oceń