Skip to content

Akupunktura i moksa w leczeniu zmęczenia związanego z chorobą nowotworową

Zmęczenie związane z chorobą nowotworową

Jednym z najczęstszych skutków ubocznych chemioterapii i radioterapii jest zmęczenie związane z chorobą nowotworową. Wiąże się ono z samym procesem chorobowym, jak również z zabiegami takimi jak operacja, chemioterapia i radioterapia. Zmęczenie może być efektem ubocznym każdego leku stosowanego w chemioterapii. Ponieważ obejmuje aspekty fizyczne, psychiczne i emocjonalne, jest objawem wielowymiarowym i może mieć znaczący wpływ na życie pacjenta. Nawet po skutecznym leczeniu przeciwnowotworowym niektóre osoby nie są w stanie zaangażować się w zwykłe codzienne czynności. Dodatkowo, często doświadczają one ogromnego stresu i niepokoju. U chorych na nowotwory objawy zmęczenia pojawiają się zwykle w trakcie lub po zakończeniu leczenia, trwając od 2 tygodni do 5 lat.

Obraz autorstwa master1305 na Freepik

Akupunktura i moksa w leczeniu zmęczenia związanego z chorobą nowotworową

Nie ma skutecznej formy medycznego leczenia zmęczenia związanego z chorobą nowotworową, dlatego chorzy stosują również alternatywne terapie. Wytyczne National Comprehensive Cancer Network (NCCN) zalecają również akupunkturę i moksę jako uzupełniające się metody terapeutyczne. Celem ich zastosowania jest złagodzenie objawów zmęczenia. Akupunktura zalecają wytyczne NCCN w szczególności dla pacjentów, którzy zakończyli leczenie przeciwnowotworowe. Moksa znajduje natomiast zastosowanie w paliatywnej opiece nad chorymi na nowotwory, a także leczeniu zmęczenia związanego z chorobą nowotworową.

Czy akupunktura jest bezpieczna u pacjentów z nowotworem?

Chorzy na nowotwory są grupą wrażliwą, dlatego konieczne są szczególne środki ostrożności, aby zapobiec działaniom niepożądanym. Akupunktura można jednak uważać za bezpieczną formę terapii, jeśli wykonuje się ją prawidłowo. Wyniki badań dają podstawy do twierdzenia, że akupunkturę można bezpiecznie stosowana u chorych na raka w ramach zintegrowanego modelu opieki onkologicznej.

Oceń
Czytaj:  Akupunktura ucha w tradycyjnej medycynie europejskiej