Skip to content

Yamamoto New Scalp Acupuncture (YNSA – Nowa Akupuntura Czaszki dr Yamamoto) a tradycyjna chińska akupunktura – która metoda jest skuteczniejsza w leczeniu migrenowych bólów głowy

O migrenie

Migrena zaliczana jest do tzw. pierwotnych bólów głowy, czyli takich, które nie są wynikiem innych chorób towarzyszących. Charakteryzuje się ona napadowymi bólami głowy, którym czasami towarzyszą dodatkowe objawy neurologiczne. Migrena może wystąpić w każdym wieku, także u dzieci i osób starszych, jednak u prawie 90% pacjentów pierwszy atak występuje przed 40 rokiem życia. Częstość jej występowania w Polsce szacuje się na około 8%, z czego 75% stanowią kobiety, a 25% mężczyźni, jednak w rzeczywistości może być ona jeszcze większa.

Migrena objawia się nawracającymi i silnymi bólami głowy. Z reguły obejmują one jedną jej stronę, są pulsujące i nasilają się przy nawet niewielkiej aktywności fizycznej. Czasami ból migrenowy jest bezpośrednio poprzedzony różnymi objawami neurologicznymi, które nazywane są aurą migrenową. Do objawów tych należą zaburzenia widzenia w postaci migających plam, drętwienie twarzy lub kończyn, zawroty głowy i zaburzenia mowy. Z reguły objawy te są całkowicie odwracalne i ustępują po 60 minutach, w wyjątkowych przypadkach trwając do 24 godzin.

Obraz autorstwa wayhomestudio na Freepik

YNSA i tradycyjna chińska akupunktura w leczeniu migreny

Większość pacjentów można skutecznie leczyć w przypadku ostrych ataków migreny. Pomimo wprowadzenia szerokiej gamy leków, niektóre osoby doświadczają jednak częstych jej ataków opornych na leki lub nie chcą stosować profilaktyki farmakologicznej. Potrzebna jest więc alternatywna, bezpieczna i skuteczna metoda leczenia, którą może być akupunktura czaszki i tradycyjna chińska akupunktura.

Akupunktura jest zabiegiem szeroko stosowanym w zapobieganiu i leczeniu migrenowych bólów głowy. Badania wskazują, że akupunktura jest co najmniej tak samo lub nawet bardziej skuteczna niż profilaktyczne leczenie farmakologiczne. Wynika z nich również, że ma ona zdecydowanie mniej działań niepożądanych. Nie ma jednak zgody, czy klasyczna akupunktura jest skuteczniejsza niż Yamamoto New Scalp Acupuncture (YNSA) w leczeniu migrenowego bólu głowy.

Czytaj:  Akupunktura kosmetyczna: lepsza niż botoks?

Badania przeprowadzone w celu porównania wpływu tych dwóch sposobów leczenia na migrenę wykazały, że w ich efekcie częstość i nasilenie ataków istotnie się zmniejszyły. Zarówno akupunktura czaszki, jak i klasyczna akupunktura mogą zatem skutecznie zmniejszyć częstość i nasilenie napadów migreny oraz poprawić codzienną aktywność pacjentów. Z powodu niskiego wskaźnika powikłań, akupunktura jest polecana jako alternatywny wybór dla profilaktyki farmakologicznej.

Wnioski

Pacjenci z migreną mogą wymagać coraz większej liczby leków. W dłuższym okresie obniżony nastrój i powikłania związane z przyjmowaniem leków mogą prowadzić do słabego przestrzegania profilaktyki lekowej. Jak można się spodziewać, znaczny odsetek pacjentów nie stosuje regularnie leków. Powoduje to, że alternatywnym rozwiązaniem może być wykorzystanie klasycznej akupunktury i YNSA. Badania wykazują, że ich efekty terapeutyczne rosną z liczbą sesji terapeutycznych i mogą się utrzymywać nawet 9 miesięcy po leczeniu.

Oceń