Wykorzystanie suchego igłowania w leczeniu mięśniowo-powięziowego zespołu bólowego

Czym jest mięśniowo-powięziowy zespół bólowy?

Mięśniowo-powięziowy zespół bólowy jest powszechną formą bólu, który powstaje w mięśniach lub związanej z nimi powięzi. Zwykle wiąże się z występowaniem mięśniowo-powięziowych punktów spustowych, które są nadwrażliwymi miejscami w wyczuwalnym palpacyjnie, napiętym paśmie włókien mięśni szkieletowych. Zespół ten jest często wskazywany w praktyce klinicznej jako przyczyna bólu. Jego występowanie waha się od 21% do 85% wśród osób z regionalnymi dolegliwościami bólowymi. W leczeniu tego zespołu stosuje się fizykoterapię, ćwiczenia, ucisk niedokrwienny, technikę rozciągania, leczenie farmakologiczne oraz akupunkturę i miejscowe iniekcje.

Close-up of physiotherapist inserting needle for dry needling on patient

Suche igłowanie w leczeniu zespołu bólu mięśniowo-powięziowego

Iniekcja punktów spustowych jest jedną z najbardziej skutecznych metod leczenia zespołu bólu mięśniowo-powięziowego. Wykonuje się ją poprzez igłowanie bezpośrednio w punkt z lub bez iniekcji. Można korzystać w tym celu z soli fizjologicznej, środka miejscowo znieczulającego, kortykosteroidu lub toksyny botulinowej. W licznych badaniach klinicznych nie stwierdzono jednak wpływu wstrzykiwania różnych substancji na efekty suchego igłowania w leczeniu zespołu bólu mięśniowo-powięziowego.

Z wielu badań wynika, że pacjenci leczeni suchym igłowaniem wykazywali poprawę w zakresie oceny bólu i jakości życia. W jednym z badań porównywano suche igłowanie ze zwykłą opieką. Stwierdzono w nim, że w przypadku igłowania uzyskano znaczące krótkoterminowe zmniejszenie bólu barku po udarze. W innym badaniu stwierdzono z kolei zwiększoną skuteczność stosowania suchego igłowania u pacjentów z zespołem bólu mięśniowo-powięziowego w połączeniu z odpowiednio dobranymi ćwiczeniami.

Niektórzy autorzy wskazują, że igłowanie punktów spustowych ma większą skuteczność, jeśli wywołuje lokalną odpowiedź drgawkową. Stwierdzili oni lepszą poprawę w zakresie oceny bólu u pacjentów z miejscową odpowiedzią drgawkową w porównaniu z tymi, którzy jej nie mieli. Lokalną odpowiedź drgawkową definiuję się jako mimowolny, zlokalizowany i tymczasowy skurcz w jednej części napiętego pasma podczas igłowania punktu spustowego.

Czy suche igłowanie jest metodą skuteczną?

Podsumowując można stwierdzić, że suche igłowanie wykonywane u osób z mięśniowo-powięziowym zespołem bólowym wydaje się być metodą bardziej skuteczną w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. W związku z tym konieczne są dalsze badania w celu wyjaśnienia istotnych mechanizmów fizjologicznych tej metody leczenia.

Zarezerwuj wizytę

Oceń